ജർമ്മനിയെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ വസ്തുതകൾ

നീണ്ട ചരിത്രത്തിനും ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങൾക്കും പേരുകേട്ട രാജ്യമാണ് ജർമ്മനി. യൂറോപ്പിൽ ഏറ്റവുമധികം കുടിയേറ്റം സ്വീകരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്, കാരണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനും സാമ്പത്തികമായും ധാർമ്മികമായും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ നൽകാനും കഴിയും.

ജർമ്മനിയെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ വിവരങ്ങൾ എന്ന ലേഖനത്തിലൂടെ, ജർമ്മനിയെക്കുറിച്ച് പൊതുവായ ഒരു ആമുഖം നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ, പലർക്കും അറിയാത്ത വ്യത്യസ്ത വശങ്ങളുമായി ജർമ്മനിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ചിന്തകരുടെയും കവികളുടെയും കലാകാരന്മാരുടെയും നാടാണ് ജർമ്മനി

ജർമ്മനിക്ക് ഒരു നീണ്ട ചരിത്രമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കാലം മുതൽ ഇന്നുവരെ നിരവധി ശാസ്ത്രജ്ഞർ, തത്ത്വചിന്തകർ, കവികൾ, കലാകാരന്മാർ എന്നിവർക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച രാജ്യത്തിന് സിറ്റി തിയേറ്റർ, മ്യൂസിയം, ലൈബ്രറി, ഓർക്കസ്ട്ര കെട്ടിടം, അന്താരാഷ്ട്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ആർട്ട് ഗാലറികൾ എന്നിവയുണ്ട്. പ്രശസ്ത കലാകാരന്മാരായ ബീറ്റോവൻ, വാഗ്നർ, ബാച്ച്, ബ്രഹ്മം എന്നിവ രാജ്യത്ത് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിന്റെ ഉയർച്ചയിൽ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാൾ മാർക്സ്, നീച്ച, ഹെഗൽ തുടങ്ങിയ പല ചിന്തകരും അവരുടെ ദാർശനിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ രാജ്യത്തേക്ക് ജീവൻ നൽകി.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാടോടി ഉത്സവം നടക്കുന്ന രാജ്യമാണിത്

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവമായ ഒക്ടോബർ‌ഫെസ്റ്റ് ഉത്സവം എല്ലാ വർഷവും രാജ്യത്തെ നഗരമായ മ്യൂണിക്കിൽ പതിവായി നടക്കുന്നു. 1810 മുതൽ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ തുടരുന്ന ഈ ഉത്സവം സെപ്റ്റംബർ അവസാന വാരം ആരംഭിച്ച് ഒക്ടോബർ ആദ്യ വാരം അവസാനിക്കും.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കത്തീഡ്രൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണിത്

ജ്യാമിതീയ വാസ്തുവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ജർമ്മനി എല്ലാ വർഷവും നിരവധി സഞ്ചാരികൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നു. 161 മീറ്റർ നീളവും 768 പടികളുമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കത്തീഡ്രലായ കൊളോൺ കത്തീഡ്രലാണ് വിനോദ സഞ്ചാരികൾ സന്ദർശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന്.

ധാരാളം നൊബേൽ സമ്മാനങ്ങളുള്ള രാജ്യം

സാഹിത്യം, ഭൗതികശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, സമാധാനം എന്നീ മേഖലകളിൽ ജർമ്മനി ആകെ 102 നൊബേൽ സമ്മാനങ്ങൾ നേടി. രാജ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തോടും കലയോടും ഉയർന്ന നിലവാരവും താൽപ്പര്യവും കാണിക്കുന്നുവെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച 45 ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് പരിശീലനം ലഭിച്ചു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണം.

പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിലെ ചില ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ വായിച്ച വിഷയത്തിന് പുറമെ, ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ പോലുള്ള വിഷയങ്ങളും ഉണ്ട്, ജർമ്മൻ പഠിതാക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ഇവയാണ്.

acıbadem escort
aksaray escort
anadolu yakası escort

പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിലുള്ള നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിന് നന്ദി, നിങ്ങളുടെ ജർമ്മൻ പാഠങ്ങളിൽ വിജയിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫോറം ഏരിയയിൽ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാം.

അതുപോലെ, ഞങ്ങളുടെ ജർമ്മൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങളുടെ ജർമ്മൻ പാഠങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഫോറം ഏരിയയിലെ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാത്തരം വിമർശനങ്ങളും എഴുതാൻ കഴിയും.

 

ഞങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തന സേവനം ആരംഭിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ

സ്പോൺസേർഡ് ലിങ്ക്സ്