ജർമ്മനിയിൽ ജർമ്മൻ പഠിക്കുന്നു

ഒരു ഭാഷ പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഒരു പ്രാദേശിക ഭാഷയായി എവിടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കുക എന്നതാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ആളുകൾക്ക് അവസരമുണ്ടെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിൽ ജർമ്മൻ പഠിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.


കോഴ്‌സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഒരു ചെറിയ ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ?

നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാഠത്തിലേക്ക് പോകാം:

തീർച്ചയായും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് തുർക്കിയിൽ അന്യഭാഷാ വിദ്യാഭ്യാസം കാണാനാകും, പക്ഷേ ആളുകൾ അവരുടെ മാതൃഭാഷ സംസാരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്ര നന്നായി ജീവിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുന്നത് ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ജർമ്മനിയിൽ ജർമ്മൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കഴിയുന്നത്ര സ്വകാര്യ ഭാഷാ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന സ്കൂളുകളിൽ ചേരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അതിനുപുറമെ, ജർമ്മനിയിൽ ജർമ്മൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നു.

ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ആദ്യത്തേതിൽ ജർമ്മനിയിൽ ഒരു ബിരുദ പ്രോഗ്രാം വിജയിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാണ്. ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളെയും പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ, ഇനിപ്പറയുന്നവ നമുക്ക് പറയാം.

ജർമ്മനിയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ

ജർമ്മനിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയിൽ വിജയിക്കുകയും പഠനത്തിനായി വരികയും ചെയ്തവരാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ. വിദ്യാഭ്യാസം തുടരുമ്പോൾ, അവർ ജർമ്മൻ പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. ജോലി സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച് ജർമ്മൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ജർമ്മനിയിലെത്തിയ ആളുകൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രവേശിച്ചതായി കാണാം. ഈ ആളുകൾ ഒരു സ്വകാര്യ ഭാഷാ സ്കൂളിൽ ചേരുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ മേഖലയിൽ ജർമ്മൻ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുകയും വേണം. പരിശീലന കാലയളവുകളെയും ഏകദേശ ഫീസുകളെയും കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് ലേഖനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ നേടാനാകും.

ജെർമാൻ‌കാക്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

ജർമ്മനിയിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ

ജർമ്മനിയിലെ ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിലോ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രോഗ്രാമിലോ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ. ഇക്കാരണത്താൽ, ജർമ്മൻ മുൻകൂട്ടി പഠിക്കാനും തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ ജർമ്മനിയിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിൽ ചേരുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പ്രതിവർഷം ധാരാളം പണം നൽകണം. എന്നാൽ കുറഞ്ഞ പണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാഷാ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുകയും ഒരു ജർമ്മൻ ഭാഷാ സർവ്വകലാശാലയിൽ പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് സ education ജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള അവകാശത്തിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാം.

പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിലെ ചില ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ വായിച്ച വിഷയത്തിന് പുറമെ, ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ പോലുള്ള വിഷയങ്ങളും ഉണ്ട്, ജർമ്മൻ പഠിതാക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ഇവയാണ്.

ഞങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തന സേവനം ആരംഭിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ

സ്പോൺസേർഡ് ലിങ്ക്സ്